Two Russian girls attending fashion week
13 Mar 2016